InneMotowieści

Ubezpieczyciel przyznał Ci niskie odszkodowanie po kolizji? Sprawdź zasady odwołania

zasady odwołania W relacji kierowca-ubezpieczyciel obie strony chcą ugrać jak najwięcej dla siebie. Towarzystwo chce wypłacić Ci jak najniższe odszkodowanie, jednocześnie Ty chcesz dostać jak najwięcej. W tej batalii liczy się siła argumentów, zwłaszcza jeśli sądzisz, że ubezpieczyciel niesłusznie pomniejszył kwotę Twojej rekompensaty po szkodzie lub w ogóle odmówił Ci wypłaty odszkodowania. Zobacz, jak odwołać się od odszkodowania.

W jakich okolicznościach złożyć wniosek?

Zastanawiasz się, czy Twoja sytuacja kwalifikuje się, by odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Tak naprawdę pismo możesz złożyć zawsze wtedy, gdy masz poczucie, że decyzja ubezpieczyciela jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla Ciebie. Poniżej przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których szczególnie warto zwrócić się z roszczeniami do towarzystwa:

  • Odszkodowanie nie pokrywa kosztów naprawy usterek po szkodzie. W tym wypadku ubezpieczyciel wycenia szkodę, biorąc pod uwagę wiele zmiennych, np. ceny części zamiennych, amortyzację, koszty robocizny itp. Może się więc okazać, że szacunki ubezpieczyciela będą nieadekwatne do tego, co faktycznie zapłaciłeś w warsztacie. Ubezpieczyciel może też twierdzić, że usterki istniały w pojeździe przed wystąpieniem szkody. W takiej sytuacji towarzystwo praktycznie całkowicie odmawia Ci wypłaty odszkodowania.
  • Ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą. W przypadku OC szkoda całkowita zostaje stwierdzona, gdy koszt naprawy auta przekracza 100% jego wartości. Ubezpieczyciel szacuje szkodę całkowitą, odejmując od wartości pojazdu wartość wraku, czyli kwotę, za jaką masz szansę sprzedać uszkodzony pojazd na rynku. I tutaj pojawia się problem, gdyż ubezpieczyciele często oceniają wraki jako więcej warte niż są one w rzeczywistości. Wysoka wartość wraku wpływa natomiast na stwierdzenie szkody całkowitej.

Więcej przykładów sytuacji, w których ubezpieczyciele zaniżają kwoty odszkodowań, znajdziesz w artykule https://mubi.pl/poradniki/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela/

Wymogi formalne odwołania

Odszkodowanie Cię nie satysfakcjonuje, a Ty jesteś przekonany o swojej racji? Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym masz prawo odwołać się od decyzji o przyznanym Ci odszkodowaniu. Ważne, żebyś zrobił to w terminie, czyli maksymalnie do 3 lat po kolizji i do 20 lat po wypadku. 

Pismo złóż w wybranej przez siebie formie: ustnej, elektronicznej lub pisemnej. Szczególnie rekomendujemy dwa ostatnie sposoby, bo do swojego maila lub tradycyjnego listu będziesz mógł od razu dołączyć całą niezbędną dokumentację, np. faktury z warsztatu.

Jakie informacje zawrzeć we wniosku? Oprócz danych Twoich i ubezpieczyciela w swoim odwołaniu koniecznie zawrzyj:

  • numer likwidacji szkody,
  • Twoje roszczenie i jego uzasadnienie (jakiej kwoty się domagasz i dlaczego),
  • a na końcu podpis.

Uzasadnienie – najważniejszy element Twojego wniosku

Twoje uzasadnienie stanowi kluczowy element wniosku. To miejsce, w którym masz szansę przedstawić swoje kontrargumenty przeciwko decyzji ubezpieczyciela. Zakład twierdzi, że usterki pojazdu powstały jeszcze przed szkodą? Do uzasadnienia dołącz wcześniejsze zdjęcia pojazdu lub dokumentację z warsztatu, wskazującą faktyczną datę powstania uszkodzeń. Ubezpieczyciel sądzi, że wrak samochodu po szkodzie wart jest 8 000? W uzasadnieniu podaj źródła do internetowych aukcji samochodowych, z których jasno wynika, że za wrak swojego pojazdu nie dostaniesz więcej niż 5 000.

Pamiętaj, że w sporze z ubezpieczycielem liczy się merytoryka, a więc wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające Twoją rację, np. faktury z warsztatu, opinie rzeczoznawców, etc. W swoim wniosku staraj się więc zawrzeć wszystko, z czym ubezpieczycielowi trudno będzie dyskutować. – radzi ekspert ds. obsługi kluczowych klientów z kalkulatora ubezpieczeń online (https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/kalkulator-oc-ac/)

Alternatywne drogi do odwołania

Jeśli ubezpieczyciel nie odpowie na Twoje pismo, możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Poproś go o bezpłatną interwencję, czyli o włączenie się do Twojej korespondencji z towarzystwem. Z dużym prawdopodobieństwem instytucja Rzecznika zmotywuje ubezpieczyciela do odpowiedzi.

Zakład odpowiedział, ale w sposób negatywny? Poproś Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania polubownego. To procedura, w której Rzecznik pełni rolę mediatora i pomaga obu stronom w znalezieniu rozwiązania, które będzie dla nich satysfakcjonujące.

Jeśli powyższe drogi zawodzą, w ostateczności możesz wystąpić o odszkodowanie do sądu. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciele mają do dyspozycji swoich prawników, więc Ty również będziesz potrzebował specjalistów, często dość kosztownych.

One thought on “Ubezpieczyciel przyznał Ci niskie odszkodowanie po kolizji? Sprawdź zasady odwołania

  • No niestety…. ubezpieczyciele często zaniżają odszkodowanie za szkodę. Moja żona kiedyś miała stłuczkę, nie z jej winy…I kwota, jaką zaproponował ubezpieczyciel nawet w połowie nie pokryła by naprawy. Odwołanie niestety nie pomogło. Wtedy nie wiedzieliśmy, że można się zgłosić do Rzecznika Finansowego, więc skorzystaliśmy z firmy odszkodowawczej fundusz odszkodowań komunikacyjnych, sprzedaliśmy im szkodę, dostaliśmy pieniądze, a oni poszli walczyć w sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *