Co to jest...Inne

Jaki samochód uznajemy za ciężarowy?

W pierwszej chwili pytanie – Jaki samochód uznajemy za ciężarowy? – może wydawać się odrobinę dziwne. Przecież chyba każdy kierowca wie, jak wygląda samochód ciężarowy. Duża paka, miejsce na towar, duża ładowność. I okazuje się, że tak nie jest. Ze to, co wydaje się proste, takie nie jest. Zwłaszcza, jeśli chodzi o przedsiębiorców i podatki. Dla przedsiębiorcy nie jest bowiem ważne jak wygląda samochód, ale to, czy spełnia on warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Tak, ma to ścisły związek z podatkiem VAT.

Kiedy samochód można uznać za ciężarowy?

To czy samochód można uznać za ciężarowy zależy od spełnienia warunków określonych w ustawie o VAT. Najczęściej, aby samochód został uznany za ciężarowy, wystarczy, że będzie to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) większej niż 3500 kilogramów, czyli 3,5 tony. Pod tą definicję podchodzi sporo pojazdów i tutaj nie powinno być problemów, z uznaniem danego samochodu, spełniającego ten warunek, za ciężarowy.

No dobrze, ale co z samochodami, których DMC jest mniejsza niż 3,5 tony? Czy one nie mogą być uznane za samochód ciężarowy? Otóż mogą, ale muszą spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • Strefa ładunkowa musi być odgrodzona od pierwszego rzędu siedzeń, przy pomocy ściany lub trwałej przegrody.
  • Część przeznaczona do transportu towarów musi być otwarta.
  • Kabina kierowcy oraz nadwozie, są zaprojektowane jako oddzielne elementy pojazdu, tworzące całość i przeznaczone do przewozu towarów.

Fakt, że samochód spełnia jeden z powyższych warunków potwierdzane jest podczas badania technicznego na stacji diagnostycznej. Dodatkowo jest to zawarte w adnotacji znajdującej się w dowodzie osobistym.

Oprócz powyższych warunków, za samochód ciężarowy uznaje się też pojazdy o DMC mniejszej niż 3,5 tony w przypadku, kiedy:

  • Są to samochody o specjalnym znaczeniu. Co z kolei wynika z dokumentów, które są wydawane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
  • Są to samochody określone przez art. 86a ust. 16 ustawy o VAT. Jednym z takich pojazdów, jest np. karawan.

Dlaczego jest to takie ważne?

To, czy samochód jest, w myśl przepisów, samochodem ciężarowym jest ważne ze względu na ustawę o VAT. Bowiem, jeżeli rozliczamy samochód ciężarowy, to przysługuje nam odliczenie 100% zapłaconego podatku VAT. Na to, czy samochód jest oznaczony jako ciężarowy, należy też zwrócić uwagę podczas likwidacji ewentualnej szkody. Kiedy np. musimy skorzystać z ciężarowego samochodu zastępczego np. po wypadku i dodatkowo prowadzimy działalność gospodarczą. Wtedy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, jaki pojazd zastępczy dostajemy. Czy na pewno jest to samochód ciężarowy. To może być kluczowe podczas likwidacji szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *