Porady

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Kiedy uda się nam znaleźć nasze wymarzone auto, przystępujemy do dokładnych oględzin. I jeśli wypadną one pozytywnie, dokonujemy zakupu samochodu.

Jeśli samochód (zarejestrowany w kraju) kupujemy od osoby prywatnej (bezpośrednio od poprzedniego właściciela) musimy sporządzić odpowiednią umowę sprzedaży samochodu. Dlatego piszę o osobie prywatnej, gdyż sama ostatnio zakupiłam auto zarejestrowane w kraju bezpośrednio od poprzedniego właściciela. I to, co opiszę w dzisiejszym i kolejnych wpisach oparte jest na moich prywatnych doświadczeniach. Sama przez to przeszłam. 🙂

Poniżej we wpisie znaleźć można linki do wzoru umowy kupna sprzedaży. A teraz kilka suchych faktów:

Odpowiednia umowa sprzedaży samochodu jest niezbędna do prawidłowego i prawnie uznanego przeprowadzenia transakcji. Umowa sprzedaży to umowa w której sprzedający przenosi na kupującego własność rzeczy (w tym wypadku samochodu).

Sprzedający zrzeka się roszczeń do samochodu i wydaje go kupującemu. Kupujący ma obowiązek zapłacić za samochód i odebrać go w określonym czasie.

Umowa kupna sprzedaży powinna być sporządzona w formie pisemnej w dwu jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Musi być w niej określenie przedmiotu sprzedaży (samochodu) oraz jego cena. Ponadto umowa sprzedaży musi zawierać:

 • datę zakupu samochodu, która jest o tyle ważna, że właśnie od podanej w umowie daty uzależnione są terminy, w których załatwić należy procedurę rejestracji w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz firmie ubezpieczeniowej;
 • dane każdej ze stron (imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL);
 • serię i numer dokumentu tożsamości (przez kogo wydany jest dokument);
 • podpisy kupującego i sprzedającego lub sprzedających, jeśli auto kupujemy do 2 właścicieli.

 

Umowa sprzedaży samochodu

 • Pobierz wzór umowy sprzedaży samochodu w formacie doc (Word)
 • Pobierz wzór umowy sprzedaży samochodu w formacie pdf (Adobe)
 • Pobierz wzór umowy sprzedaży samochodu w formacie odt (OpenDocument)

Warto wiedzieć, że oprócz umowy sprzedaży samochodu (w przypadku zakupu samochodu zarejestrowanego w kraju, od osoby prywatnej) powinniśmy otrzymać od poprzedniego właściciela:

 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzją o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • kartę pojazdu (taka czerwona książeczka) – jeśli została wydana,
 • ważną, AKTUALNĄ polisę OC
 • przeszłą, wcześniejszą dokumentację samochodu – jeśli jest,
 • komplet kluczyków. 🙂

Mając te dokumenty, możemy ruszać w drogę. Ale przed nami jeszcze kilka formalności. O nich napiszę jednak w kolejnym wpisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *