W drogę

Czy można rozmawiać przez CB radio prowadząc samochód?

Podróżując po Polsce można zauważyć, że wielu kierowców posiada CB radia. Długa antena przeważnie na środku dachu oznacza, że kierowca korzysta z CB radia.

Ja także przekonałam się do tego urządzenia. Jest bardzo pomocne. Gdy na autostradzie jest korek, od razu o nim wiem. Znam jego długość, przewidywany czas postoju albo sposoby jego ominięcia. W kilka chwil poznaję niezbędne drogowe informacje.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, wystarczy komunikat przez CB radio.

Czy można używać CB radia w trakcie prowadzenia pojazdu?

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) „Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”

Ten przepis odnosi się do telefonów komórkowych.

Obecnie nie jest zabronione korzystanie z urządzeń typu CB radio w trakcie prowadzenia pojazdu.

Art. 3 ust. 1 kodeksu drogowego:

„Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.”

Rozmowa przez CB radio nie jest zabroniona. Ale należy pamiętać, że korzystanie z CB radia może stać się przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby stworzyć utrudnienie lub zagrożenie na drodze. Więc nie do końca jest tak, że możemy być „bezkarni”. Policjant może nałożyć na nas karę w postaci mandatu. Jednak musi uwzględnić wszelkie okoliczności przed nałożeniem kary na kierowcę korzystającego z CB radia.

2 thoughts on “Czy można rozmawiać przez CB radio prowadząc samochód?

  • Najważniejsza kwestia: „należy pamiętać, że korzystanie z CB radia może stać się przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby stworzyć utrudnienie lub zagrożenie na drodze. Więc nie do końca jest tak, że możemy być „bezkarni”.”. W pełni się z tym zgadzam i szczerze mówiąc mam wątpliwości, czy montowanie tego typu urządzeń w naszych samochodach powinno być legalne. W USA juz pojawiły się projekty automatycznego blokowania telefonu w momencie rozpoczęcia jazdy. Bezpieczna jazda wymaga skupienia, odpowiedzialności i przewidywania sytuacji. Pozdrawiam i zapraszam na swój blog.

  • Pingback: CB radio(wa) gwara W drogę Motoryzacja okiem kobiety czyli...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *