Bezpieczeństwo

Gaśnica w samochodzie

W aucie gaśnica ma być, bo takie są przepisy. Zgodnie z § 11. 1. pkt 13) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia pojazd samochodowy powinien być wyposażony w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.

Mimo że ważność gaśnicy to ok. 2-3 lat, to należy co roku dokonać legalizacji. Panowie w niebieskich mundurkach w trakcie rutynowej kontroli przypominają i pouczają o tym kierowców.

Trochę to dziwne, bo skoro gaśnica posiada dwuletnią gwarancję producenta to potwierdzanie jej sprawności przed upływem tego okresu jest chyba zbyteczne?!

Koszt legalizacji gaśnicy wynosi od 5 zł, oczywiście cena zależy od zakładu.

Prawda jest taka, że gdyby doszło do pożaru auta, to każdy z nas opuszcza samochód i to jak najszybciej. Przecież nikt nie chce się usmażyć. Co do umiejętności używania gaśnicy… z tym już bywa różnie.

2 thoughts on “Gaśnica w samochodzie

  • Gaśnice samochodowe powinny być poddawane przeglądowi według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku.

    Mandat karny 50- 300 zł. art.96 par.1p.5 KW w związku z DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 109 POZ. 719 Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej “gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach… 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

  • art.96 par.1p.5 KW w związku z DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 109 POZ. 719 Dotyczy ochrony przeciwpożarowej budynków. Proszę mi wskazać w którym miejscu jest tam napisane że dotyczy to również gaśnic samochodowych.

    Przepisy mówiące o gaśnicach samochodowych to:
    Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 wymienia w par. 11 ust.1 elementy obowiązkowego wyposażenia pojazdu: m.in. pojazd samochodowy wyposaża się: “pkt.14 w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla”. Zgodnie z treścią art. 66 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 – tekst jednolity) urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

    Dz. U. z 1999r. Nr 81, poz. 917 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7.09.1999r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *