InneMotowieści

Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym samochodu jest OC. Dodatkowo możesz się zdecydować na ubezpieczenia dobrowolne, takie jak assistance, autocasco czy NNW. Czym jest NNW? Co oznacza ten skrót? Czy na taką ochronę ubezpieczeniową powinien się zdecydować każdy posiadacz pojazdu?

NNW – na czym polega?

NNW to skrót od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to polisa dobrowolna, która jednak cieszy się coraz większym zainteresowaniem posiadaczy pojazdów w Polsce. Co zapewnia takie ubezpieczenie? Otóż możesz dzięki niemu otrzymać odszkodowanie w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zdarzenia w ruchu drogowym. Osobami ubezpieczonymi są zarówno kierowca, jak i pasażerowie samochodu. Pamiętaj jednak, że liczba pasażerów w pojeździe nie można być większa niż limit podany w dowodzie rejestracyjnym. NNW jest najczęściej opcją dodatkową do ubezpieczenia OC, ewentualnie do pakietu AC + OC. Ważna informacja jest taka, ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko zdarzenia, do których doszło w wyniku wypadku drogowego, ale również podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego, a także w czasie naprawy auta w trasie. Żeby otrzymać odszkodowanie, szkodę musisz zgłosić do zakładu ubezpieczeń. Możesz to zrobić telefonicznie, w placówce zakładu ubezpieczeń, u agenta czy przez stronę WWW lub e-mailem.

Jak wysokie odszkodowanie otrzymasz, jeśli dojdzie do zdarzenia, które objęte jest ochroną ubezpieczeniową? Jego kwota ta jest uzależniona od uszczerbku na zdrowiu. Jest on wyrażany w procentach na podstawie opinii lekarza i tabeli, która obowiązuje w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Oto przykładowe uszczerbki na zdrowiu i odpowiadająca im wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa sumy ubezpieczenia na podstawie danych AXA Direct:

  • uszkodzenia powłok twarzy – rany skóry twarzy – 2 proc., oparzenia powyżej II stopnia – 5 proc.,
  • utrata zębów stałych – co najmniej jedna korona –1 proc. za każdy ząb, utrata częściowa korony – 0,5 proc. za każdy ząb,
  • ubytek podniebienia – 15 proc.,
  • uszkodzenie pourazowe gardła, krtani, tchawicy leczone operacyjnie – 7 proc.

Dlaczego warto zdecydować się na NNW? Jeśli spowodujesz szkodę w ruchu drogowym, to poszkodowany otrzyma odszkodowanie z Twojego OC, ale Tobie nie będą przysługiwać żadne świadczenia. Koszty leczenia czy rehabilitacji będziesz musiał ponieść sam. W przypadku ubezpieczenia NNW otrzymasz odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, bez względu na to, kto będzie sprawcą zdarzenia. Nawet jeśli to Ty spowodujesz wypadek albo sprawcy nie uda się ustalić, i tak możesz otrzymać odszkodowanie z NNW. Jeśli to Ty będziesz poszkodowanym w zdarzeniu, to otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy, a także będziesz miał możliwość uzyskania wypłaty z NNW. Co więcej, w przypadku tego ubezpieczenia nie jesteś ograniczony wyłącznie do jednej polisy – możesz zawrzeć kilka umów ubezpieczenia NNW i w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową z każdej z nich otrzymasz odszkodowanie.

Kolejnym plusem NNW jest stosunkowo niska składka ubezpieczeniowa, której wysokość zależy m.in. sumy gwarancyjnej. Jeśli wynosi ona 10 tys. złotych, to ewentualne odszkodowanie może być stosunkowo niskie. Warto brać pod uwagę oferty z wyższą sumą ubezpieczenia. Jeśli często jeździsz za granicę, to w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprawdź, czy dana polisa zapewnia ochronę również w innych krajach niż Polska. NNW jest sposobem na dodatkowe zabezpieczenie rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku drogowym. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, to środki nie przepadają – odszkodowanie otrzymają wskazane w umowie osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *