2
Volkswagen Polo

Wakacje wśród używanych tureckich samochodów

Zamieszony przez data: Październik 17, 2010
Wrze­śniowy ponie­dzia­łek, jeden z tych bar­dziej gorą­cych dni niż zazwy­czaj. Ale nikomu to nie prze­szka­dza. Liczy się cel naszej wycieczki! Dziel­nica warsz­ta­tów. Dwa tygo­dnie słod­kiego leni­stwa to miła per­spek­tywa,...

Czytaj dalej »