10

Pewnie zauważyłyście, że w dowodzie rejstracynym, książce gwarancyjnej, na portalach z ogłoszeniami motoryzacyjnymi bardzo często moc podawana jest w kW czyli w kilowatach. Żeby rozwiązać tajemnicę czyli X kW to Y KM, wystarczy poznać prosty sposób przeliczania:

1kW=1,36KM

Przykładowo: 77kW= 104, 72 KM, czyli w zaokrągleniu 105KM.

Mnie osobiście bardziej odpowiada podawanie mocy w koniach mechanicznych. Jak to dzisiaj stwierdził mój kolega: "ja jestem prosty człowiek i wole jak mi podają moc w koniach mechanicznych". I z tej prostej właśnie przyczyny musimy się liczyć z tym, że podając moc w kW zawsze ktoś się zapyta, a ile to KM?! Poza tym do naszej wyobraźni bardziej przemawia liczba 140 KM niż 103 kW :) Wiadomo, im więcej "kucyków" tym samochód szybciej jedzie, tak na zdrowy chłopski rozum, jak to mawiają.

10 Komentarze/y

 1. tray pisze:

  No cóż. Po 1. Jeste­śmy w Euro­pie, a KM to wymysł ame­ry­kań­ców. Po 2. Waty są jed­nostką zawartą w SI, nato­miast KM nie. Po pro­stu KM, to taka moda z zachodu. Tym bar­dziej, że nijak się mają moim zda­niem do rze­czy­wi­sto­ści — nie widzia­łem jesz­cze powozu zaprzę­żo­nego w 140 koni.

 2. daja pisze:

  KM wymy­slono w Niem­czech a nie w USA, tylko spo­pu­la­ry­zo­wano w kra­jach anglosaskich…
  Wymy­slono je w cza­sach (XIX w.!) gdy kilka koni to byl szczyt szcze­scia — wtedy mialo to sens. KM to jed­nostka “histo­ryczna”, kW — to ukla­dowa (SI).

 3. Żuras pisze:

  tray” ale 1KM nie jest równy 1koniowi z zaprzęgu… to nie wypi­suj głu­pot co?

 4. Miklosz pisze:

  To w końcu ile ma ten KM tych KW ?Czy mam prze­li­czać sam.Chyba 1KM –1kW ?Prze­cież można było napi­sać 1KM =x KW.Jedna mimo wszystko wolę KM.

  =

 5. kucka3 pisze:

  tak jest latwiej 1kW = 1,36KM a wiec 88kW razy 1,36KM= 119,68 KM po zaokra­gle­niu 120KM

 6. maniokus pisze:

  Ile to jest KM? 372,9 kw ?

 7. darek pisze:

  Lepiej moc wyobra­zić sobie w kW. Prze­ciętny samo­chód ma ok 100 kW można sobie wyobra­zić jako np 1000 żaró­wek 100 W lub 50 pra­lek auto­ma­tycz­nych (ok 2 kW każda).

 8. Edi pisze:

  1 KM, to siła 100 kg pod­nie­sione na wyso­kość 100 cm w ciągu 1 sek.Tak na chłop­ski rozum…

 9. WaMi pisze:

  Do “tray”. A widzia­łeś w powo­zie kilo waty???

Dodaj komentarz